72timmar.se

Nu ligger 72timmar.se uppe. Det är en sida om krisberedskap för hushållen som jag skapat tillsammans med Civilförsvarsförbundet i Göteborg. Alla foton och illustrationer/logga är skapade av mig. Jag har även skrivit eller omarbetat texterna om grundbehoven på sidan. Krisberedskap är även ett ämne som jag brinner för och gärna sprider information, inte bara i min tjänst som praktiserande kommunikatör på Civilförsvarsförbundet.

72timmar.se

Bookmark the permalink.

Comments are closed